Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

moonamii
4428 556c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
moonamii
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
2775 a683 390
moonamii
5935 f1e5 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
moonamii
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viathesmajl thesmajl
moonamii
moonamii
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viatobecontinued tobecontinued
moonamii
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless vianiskowo niskowo
moonamii
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatobecontinued tobecontinued
moonamii
1195 55d6 390
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
moonamii
Reposted frombluuu bluuu viaconvoitise convoitise
moonamii
3766 95c1 390
Reposted fromblotind blotind viasoko soko
moonamii
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viasoko soko
moonamii
6140 e03b 390
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamarghot marghot
moonamii
7315 0ba1 390
Reposted fromMtsen Mtsen viabzium bzium
moonamii
3024 5c97 390
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamarghot marghot
moonamii
moonamii
0591 a421 390
Reposted fromfrotka frotka viamarghot marghot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...