Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

moonamii
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMigotliwa Migotliwa
moonamii
5348 0ac7 390
Reposted fromslodziak slodziak viamuskaan muskaan
moonamii
Myślenie jest erotyczne. Musi być. Erotyka nie jest bezmyślna – jest namiętna, jest zmysłowa, wielowarstwowa, niebanalna.

Seks można uprawiać, ale erotykę należy rozumieć.
Myślenie jest erotyczne
Reposted fromsanitas sanitas viakeeplooking keeplooking
moonamii
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viakeeplooking keeplooking
moonamii
moonamii
photo; bernard winter
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viakeeplooking keeplooking
moonamii
moonamii
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viagdziejestola gdziejestola
moonamii
Early in the Morning
Reposted fromlove-winter love-winter
moonamii
Bay Bridge West
moonamii
moonamii
moonamii

January 06 2018

moonamii
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaplugss plugss
moonamii
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaplugss plugss
moonamii
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaplugss plugss
moonamii
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
Reposted frommurmur murmur viaplugss plugss
moonamii
1425 fbd8 390
Reposted frompixielark pixielark
moonamii
1424 5b71 390
Reposted frompixielark pixielark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl