Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

moonamii
0591 a421 390
Reposted fromfrotka frotka viamarghot marghot
moonamii
Nie rób wszystkiego, co mówi ci serce, ale go słuchaj.
— znalezione
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
moonamii
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viamarghot marghot
moonamii
1739 04e6 390
Reposted fromhagis hagis viamarghot marghot
6932 dbff 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamarghot marghot

January 29 2018

moonamii
6033 e3c4 390
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaplugss plugss
moonamii
moonamii
moonamii
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaplugss plugss
moonamii
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
moonamii
7566 5f9b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
moonamii
7578 dbbf 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
moonamii
1111 57cc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
moonamii
nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viaunmadebeds unmadebeds
moonamii
1509 51c3 390
Reposted fromyannim yannim viaunmadebeds unmadebeds
moonamii
7572 16ac 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn

January 26 2018

moonamii
3110 3b62 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo
moonamii
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa via48hrs 48hrs
moonamii
6065 c98c 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaPatiszon Patiszon
moonamii
Reposted fromdogs dogs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...