Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

moonamii
0000 3929 390
moonamii
4809 caa9 390
Reposted fromGIFer GIFer viapixielark pixielark
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
moonamii
2921 9c0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaplugss plugss
moonamii
5580 bf99 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaplugss plugss
moonamii

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem

— Szekspir
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
2151 6bc0 390
Reposted fromweightless weightless vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
moonamii
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die vialekkaprzesada lekkaprzesada
2798 603e 390
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
8981 7b75 390
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
4319 8005 390
Reposted from0 0 vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
5860 fc95 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
1875 a797 390
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
6634 3bf6 390

acetoxy:

Peter Zéglis

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
1328 d211 390
Reposted fromvesania vesania vialekkaprzesada lekkaprzesada
4128 8b18 390
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
7456 4117 390
Mgławica Laguna
Reposted fromnyaako nyaako vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii

W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.

moonamii
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...