Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

moonamii
0713 fc7d 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaoxygenium oxygenium
moonamii
9574 0978 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
0850 abd5 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viaoxygenium oxygenium
moonamii
1673 0d8e 390
moonamii
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoxygenium oxygenium
moonamii
9565 d452 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaoxygenium oxygenium
moonamii
5672 55d5 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viaoxygenium oxygenium
moonamii
3088 6616 390
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
moonamii
1561 1e0c 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viaoxygenium oxygenium
moonamii
2998 5c04 390
Reposted frometerycznie eterycznie viaoxygenium oxygenium
3313 ff40 390

felisque:

Larcy’s by kimijuan on Flickr.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaoxygenium oxygenium
moonamii
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
moonamii
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viawiks wiks
moonamii
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaoxygenium oxygenium
moonamii
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaoxygenium oxygenium
moonamii
7487 0665 390
Reposted fromthegirl thegirl viaoxygenium oxygenium
3038 5789
Reposted fromsofuckingchuffed sofuckingchuffed viawiks wiks
moonamii
Swiss Creek
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoxygenium oxygenium
moonamii
Reposted fromtwice twice viawiks wiks
moonamii
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl