Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

moonamii
9416 22d4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viakrzysk krzysk
moonamii
9515 dd23 390
"W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne."

 — Listy na wyczerpanym papierze 
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry vianotoco notoco
moonamii
0258 d013 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
moonamii
moonamii
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z tobą.
Reposted fromintotheblack intotheblack viaolalaa olalaa
3211 ab3e 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viapuszka puszka
moonamii
7500 6015 390
"Ty mówisz, że Ci nie zależy
Tak... 
Twoje oczy mówią co innego...
Tęsknisz 
Za moją ręką
na ramieniu
A
Jednak uciekasz
Daleko 
W mrok samotności
Zamknięta 
We własnym życiu
Domu
Pracy
W sobie...
Tęsknisz duszyczko
Za mną
Za ciepłem 
Dotykiem
I empatią 

Prawdę mówiąc
Za miłością
Prawdziwą 
pieprzoną miłością...
Której nikt inny 
jak ja
Nie umiał 
Ci dać."

-Piotr Tokarz
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry vianotoco notoco
moonamii
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot
moonamii
0266 8e39 390
Reposted fromdailylife dailylife viadontforgot dontforgot
moonamii
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium
moonamii
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viaoxygenium oxygenium
9773 2c0a 390

danger:

Los Angeles by André Josselin

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoxygenium oxygenium
moonamii
3805 827f 390
dansing
moonamii
6755 e268 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaaniamy aniamy
moonamii
7440 73ed 390
Reposted fromrisky risky viaoxygenium oxygenium
moonamii
2293 454c 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaoxygenium oxygenium
moonamii
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaoxygenium oxygenium
moonamii
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaoxygenium oxygenium
moonamii
0265 0ca8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl