Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

moonamii
4446 3f70 390
moonamii
Maybe I just wanna be yours, I wanna be yours, I wanna be yours...
— Arctic Monkeys, "I wanna be yours"
Reposted fromrainbowside rainbowside via100suns 100suns
moonamii
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaksiezycowykot ksiezycowykot
3772 98d3 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRozaa Rozaa
moonamii
1177 b022 390
Reposted fromreperkusje reperkusje viaCOCOwhatever COCOwhatever
moonamii
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaIriss Iriss
7938 3f07 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacytaty cytaty
moonamii
3971 8aa8 390
Reposted fromlittlefool littlefool vialosiek losiek
moonamii
1968 eb9d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
moonamii
2086 4585 390
Reposted fromdouble double viaterriblelove terriblelove
moonamii
6112 be00 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viaterriblelove terriblelove
moonamii
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viaRozaa Rozaa
moonamii
i znowu patrzę jak innym spełniają się moje marzenia... bo przecież nie mogę Cię mieć
— boże, ale wpadłam
moonamii
4127 25a1 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarr4mba karr4mba
moonamii
2558 e341 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viawredna wredna
moonamii
5491 11c6 390
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viawredna wredna
moonamii
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viakarr4mba karr4mba
moonamii

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
moonamii
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl